Naším partnerom a zákazníkom ponúkame služby v oblasti nákladnej dopravy so zameraním na prepravu vozových zásielok, kusových zásielok, prepravu zvitkov a terminovanej prepravy medzi štátmi Európskej únie najmä však Slovenska, Českej republiky, Nemecka, Maďarska, Francúzska, Belgicka, Luxemburska, Holandska, Dánska, Švédska, Poľska, Rakúska, Talianska a Veľkej Británie.  


MCM TRANSPORT s.r.o

Jozefa Krónera 3950/16

036 01 Martin / Slovakia

IČO : 50707345

IČ DPH : SK2120428893

IBAN : SK5309000000005126310533